Betalingsbetingelser og Privatlivspolitik

Betaling sker ved bank overførelse eller mobile pay. Ved afbud tidligere end 24 timer før den planlagte ydelse opkræves ingen betaling
Ved udeblivelse eller afbud senere end 24 timer inden den planlagte ydelse opkræves det fulde beløb, med mindre der kan fremvises gyldig dokumentation for udeblivelsen. (hospitalsindlæggelse/fødsel)

Ved sygdom og lignende tvingende årsager forbeholder jeg mig retten til at aflyse allerede bookede behandlinger. Jeg forsøger så vidt muligt at finde et andet tidspunkt snarest hvis ønsket.

Websitet ejes og publiceres af:

 • Privat Jordemoder Mette-Marie
 • v/Mette-Marie Hansen
 • Langebrogade 27
 • 1411 København K
 • tlf. +4542413887
 • e-mail: kontakt@privatjordemoder-mettemarie.dk
 • cvr.nr.: 33917201


Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Privat Jordemoder Mette-Marie sikrer hermed, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Mette-Marie Hansen er dataansvarlig.

 

Opbevaring af data

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og jeg sletter dem, når de ikke længere er nødvendige.
Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.
Der føres krypteret journal i Planway. Journaler opbevares efter forskrifterne og opbevares så længe, som loven forskriver jf. Journalføringsbekendtgørelse – BEK nr. 1225 af 08/06/2021

 

Videregivelse af oplysninger

Privat Jordemoder Mette-Marie videregiver udelukkende oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Det betyder i praksis, at Privat Jordemoder Mette-Marie kan videregive dine oplysninger, såfremt jeg er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Privat Jordemoder Mette-Marie anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Jeg benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktlige forpligtelse over for mig, og jeg kontrollerer, at mine samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Privat Jordemoder Mette-Marie anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Såfremt jeg videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer jeg, at jeg overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.
Du er selv ansvarlig for at indgå privatlivsaftaler med de samarbejdspartnere, du har i din virksomhed, eksempelvis de tjenester nævnt i afsnittet om indsamling af oplysninger.


Cookies

Privat Jordemoder Mette-Marie anvender cookies, som gør det muligt at indsamle relevante oplysninger om sidens brugere til forbedring af siden og dennes indhold. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til tredjepartscookies.

 

Sikkerhed

Privat Jordemoder Mette-Marie beskytter dine persondata og behandler alle personfølsomme data med stor forsigtighed.

 

Dine rettigheder

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, undersøger jeg om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter jeg har modtaget din henvendelse.


Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan jeg give dig adgang til de data, jeg behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig.


Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Kontakt mig pr. mail, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.


Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data portabilitet, vil du modtage dine persondata fra mig i et almindeligt anvendt format.


Du har ret til at klage til Datatilsynet

Privat Jordemoder Mette-Marie er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af mit websted eller ved anden interaktion med mig, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

 • Datatilsynet
 • Borgergade 28, 5.
 • 1300 København K
 • Telefon: 33 19 32 00
 • Fax: 33 19 32 18
 • Mail: dt@datatilsynet.dk
 • http://www.datatilsynet.dk

Kontakt mig

Skriv dit navn og din e-mail i boksen, samt en foretrukkende dato, og bliv kontaktet.